Kategorier
Politik

Jag kommer rösta på Piratpartiet i EU-valet 2014

"Nåt av det mest integritetskränkande man kan råka ut för är brott" säger Marita Ulvskog (S) i försvar om datalagring, som är ett brott.

Nåt av det mest integritetskränkande man kan råka ut för, är brott” säger Marita Ulvskog (S) i försvar om datalagring, som EU-domstolen har beslutat är ett brott. Ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

Piratpartiet är det enda svenska parti som står upp för våra medborgerliga fri- och rättigheter, både utanför och på internet. Därför kommer jag rösta på Piratpartiet i EU-valet 2014.

Alla svenska partier är för att Sverige ska bryta mot mänskliga rättigheter, genom att massövervaka och kränka medborgare som inte är misstänkta för något brott. Att bryta mot de mänskliga rättigheterna är ett brott och bryter mot EU medlemsregler. I och med detta så försvårar Sveriges etablerade riksdagspartier för oss att till exempel få tillbaka stöd från EU. Därför kommer jag rösta på Piratpartiet i EU-valet 2014.

Piratpartiet behövs i EU-parlamentet. Där gör de mest nytta till exempel:

  • genom att bromsa monstruösa och odemokratiskt förhandlade frihandelsavtal,
  • genom att motverka övervakningshysterin i EU-länder och övriga länder t.ex. USA,
  • genom att bilda opinion för en bättre upphovsrättslagstiftning,
  • men framför allt genom att stå upp för dina medborgerliga friheter och rättigheter.

Därför kommer jag rösta på Piratpartiet i EU-valet 2014.

Rösta på Piratpartiet i EU-valet 2014.

 

läs mer:
Rösta nej till övervakningsstaten!